CA+ certificering voor veilige papiervernietiging

18 januari 2021 Shares

Home Certificering CA+ certificering voor veilige papiervernietiging

Door Brantjes Data-Vernietiging/ 18 januari 2021 Shares

CA+ certificering voor veilige papiervernietiging

Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is de brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie in Nederland. In 2004 heeft de FNOI de certificeringsregeling Archief en Datavernietiging gelanceerd. De FNOI vindt namelijk dat het vernietigen van vertrouwelijk papier en data aan strikte eisen moet voldoen. Organisaties die een datavernietigingsbedrijf inhuren moeten kunnen verwachten dat het gehele vernietigingsproces op een vertrouwelijke wijze wordt uitgevoerd.

Het CA+ certificaat

De certificeringregeling Archief en Datavernietiging kent één certificaat: het CA+-certificaat. Datavernietigingsbedrijven ontvangen dit certificaat nadat het bedrijf slaagt voor een uitgebreide audit. De auditoren van KIWA beoordelen het proces van inzameling/transport tot en met het vernietigen van het vertrouwelijk materiaal aan de hand van een lijst met strenge eisen.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar inzamelmiddelen, inzamelprocedures, de beveiliging van het transport en het personeel.

Bij een datavernietigingsbedrijf dat CA+ is gecertificeerd zal al het aangeboden vertrouwelijke materiaal in veilige handen zijn. Alles wordt vertrouwd vernietigd en zal niet meer in te zien zijn. Daarnaast waarborgt de certificeringsregeling een efficiënt en sluitend vernietigingsproces.

Waarom is het CA+ certificaat belangrijk?

Datavernietigingsbedrijven bieden een hoogwaardige zakelijke dienstverlening. Het vernietigen van archief en data vereist striktere eisen dan de inzameling van reguliere inzameling en sortering van oudpapier. Bedrijven bieden vertrouwelijke data met persoons- en klantgegevens aan ter vernietiging. De opdrachtgevers verwachten dat alle aangeboden data vertrouwd vernietigd worden. De onafhankelijke CA+-certificering laat de klant zien dat een gecertificeerde datavernietiger deze verwachting waar zal maken.

Brantjes Data-Vernietiging is CA+ gecertificeerd

Bij Brantjes laat u CA+ gecertificeerd uw vertrouwelijk oud papier vernietigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *